Luzernestraat 51 2153 GM Nieuw-Vennep NL
+31(0)252 621 625

Beschadigde of defecte bestanden

Informatie aanvragen

Beschadigde of defecte bestanden herstellen

Heb je beschadigde of defecte bestanden? Gegevensherstel is hierbij vaak mogelijk. Beschadigingen aan bestanden worden meestal veroorzaakt door fysieke beschadigingen in de gegevensdrager zoals bijvoorbeeld defecte sectoren op de dataoppervlakte van een harde schijf.

Beschadigde of defecte bestanden afbeelding

Als het aantal defecte sectoren toeneemt, zullen er beschadigingen gaan optreden aan bestanden op de harde schijf. Uiteindelijk zal dit tot uitval van de harde schijf leiden.

Recovery van beschadigde bestanden is in de meeste gevallen mogelijk, met behulp van speciale programmatuur en de juiste kennis, zijn de ingenieurs van Attingo veelal instaat beschadigde bestanden succesvol te herstellen.

Header-informatie kan bijvoorbeeld vaak worden hersteld. Bij defecten in het document zelf is gegevensherstel eventueel voor een gedeelte mogelijk, maar dit is geen eenvoudige kwestie.

Beschadigde data sectoren

In een harde schijf is de data op de oppervlakte georganiseerd in data sectoren. Indien een sector of sectoren beschadigd raken, wordt de data in deze sector(-en) ontoegankelijk. Beschadigde sectoren kunnen ontstaan door fysiek contact tussen de lees- en schrijfkoppen en de data oppervlakte. Een toename van beschadigde sectoren kan er toe leiden dat data beschadigd raakt. Zelfs een heel kort contact tussen de lees- en schrijfkop en de data laag, kan een fataal gevolg hebben. Men noemt dit een head crash waarbij een kras in de data laag zo aanzienlijk is, dat herstel niet meer mogelijk is. Hierdoor zullen de digitaal opgeslagen gegevens op de data oppervlakte onherstelbaar beschadigd raken.

Een excessieve toename van beschadigde sectoren zal uiteindelijk toe leiden dat de harde schijf niet meer op correcte wijze zal gaan functioneren ofwel onbruikbaar wordt.

Data sectoren kunnen beschadigt raken door fysiek contact tussen de lees- en schrijfkop en de data oppervlakte (ook wel  “head crash” genoemd), door slijtage van de magnetische oppervlakte van de data platter of door corruptie van de magnetische oppervlakte veroorzaakt door de lees- en schrijfkop.

Oplossing:  Met behulp van in huis ontwikkelde programmatuur en special gereedschappen zijn wij in staat meer dan 99,9% van de ruwe data veilig te stellen van de defecte unit.

Ruwe data  is ongefilterde fysieke data direct geëxtraheerd van de harde schijf voorafgaand aan een logisch onderzoeksfase. Pas na een logisch onderzoek kan precies worden vastgesteld welke bestanden en directories hersteld kunnen worden.

Zelf beschadigde bestanden herstellen?

Je kunt er eventueel voor kiezen om met bepaalde recovery software je data zelf te herstellen. Er bestaan diverse goede data recovery software programma’s, maar pas op! In de praktijk blijkt dit in een aantal gevallen alleen maar meer schade aan je harde schijf en je gegevens te veroorzaken, of nog erger: je gegevens worden hierdoor misschien wel onherstelbaar en zelfs door een data recovery expert niet meer te herstellen.
Dus: bezint voor je begint en bel Attingo voor vrijblijvend advies en hulp, of stuur het contactformulier naar ons toe.