Luzernestraat 51 2153 GM Nieuw-Vennep NL
+31(0)252 621 625

Data Recovery FAQ

 

Wat kost een data recovery?

Op onze kostenpagina lees je alles over de kosten van een data recovery.

Waarom hanteert Attingo Datarecovery geen vaste prijzen?

Uit meer dan tien jaar ervaring weten wij dat elk individueel geval om een andere aanpak vraagt. Bij “Standaard Service” maakt Attingo daarom pas een inschatting van de kosten nadat wij de ruwe data hebben kunnen veiligstellen. Deze is bindend en wordt ook altijd aangehouden. Heronderhandelen zul je bij Attingo niet meemaken. Vaak krijgen wij gevallen die andere ondernemers die met vaste prijzen werken aan de klant hebben teruggegeven met de boodschap “dat zijn data niet meer te herstellen zijn”. Mogelijkerwijs ligt dat aan het feit dat voor deze ondernemer de kosten van de datarecovery uitstijgen boven die vaste prijs. Bij Attingo zul je niet op zoiets stuiten. Indien je data nog voorhanden is, zal Attingo deze voor je redden.
In uitzonderlijke gevallen kan het resultaat van de datarecovery een hoge moeilijkheidsgraad hebben. In een dergelijk geval kunnen wij je een zogenoemde “uitgebreide analyse” aanbieden. Omdat deze complexiteit van de schade voor onze ingenieurs aanzienlijk meer werk betekent, fixeren wij hiervoor in overleg met jou een gecalculeerde meerprijs.

Wat is een headcrash?

Van een headcrash wordt gesproken, wanneer de schrijf-leeskoppen van de harde schijf aan de oppervlakte van de gegevensdrager raken. Hierdoor kan een arsenaal van fouten ontstaan in de zeer gevoelige magnetische laag die de data vasthoudt.
In het simpelste geval spreekt men over een “bluts”, een puntvormige inslag in de oppervlakte. Deze laat over het algemeen weinig schade na maar het gaat om de plaats van de inslag. In zeldzame gevallen kunnen blutsen aanzienlijk dataverlies veroorzaken.
Een moeilijker geval is het ontstaan van een “kerf” in de oppervlakte. Deze zien er uit als concentrische cirkels en kunnen delen van de laag wegvegen.
In het ergste geval worden grote delen van de magnetische laag vernield. De prognose van zulke gevallen is slecht, maar Attingo kan vaak toch nog delen van de data reconstrueren.

Hoe functioneert een schrijf-leeskop?

De lees- en schrijfkop (read- and writehead) dient om te schrijven en te lezen op de magnetische laag van de harde schijf. Moderne harde schijven hebben in de regel twee tot acht heads, namelijk precies twee per magneetschijf. Normaal zweven de heads op een dun luchtkussentje boven de magnetische oppervlakte die onstaat door de rotatie van de schijf. Raakt de head de magnetische laag dan spreekt men over een headcrash. Reeds een stofdeeltje in de grootte van enkele nanometers is voldoende om zo’n headcrash te eroorzaken. Het openen van de harde schijf door een leek kan zware schade met zich brengen.
De heads zelf kunnen zich in moderne schijven binnen 1 tot 2 milliseconden positioneren.

Hoe slaat een schrijf-leeskop de data op?

De kop magnetiseert de deeltjes aan de oppervlakte van de harde schijf. Daarbij worden geen individuele bits (0-1) opgeslagen maar een golffunctie, die door een in de electronica van de schijf voorhanden zijnde superprocessor in bits omgerekend wordt.

Hoe functioneert het opslagsysteem van de harde schijf?

Het opslagsysteem van een harde schijf is een zeer complexe constructie. De magneetschijven roteren op een film van vloeistof, die de hoge rotatiesnelheden tot 15.000 rotaties per minuut (250 rotaties per seconde) mogelijk maakt.

Welke soorten van dataverlies zijn er?

Schades in de hardware
Schades aan de oppervlakte, schades aan de lees- en schrijfkoppen, aan het opslagsysteem, defecte slinger, schade aan electronische componenten, processors, opslagmodules.
Fysieke schades door vuur en water
Schades in de software
Dataverlies vanwege wissen, formatteren, gedeeltelijk of geheel overschrijven, afspelen van een recovery CD, opnieuw installeren, (Trojaanse) virussen, het uitvoeren van Scandisk, FSCK of Checkdisc kan vaak de schade nog vergroten.
Sabotage of opzettelijke datavernietiging
Dikwijls veroorzaakt een defect in de hardware een defect in de software. Of het is zo dat de eerste symptomen zich laten zien of horen in een defect in de software, terwijl de fout in de hardware zit.
Eigen pogingen tot data recovery door de gebruiker hebben maar al te vaak een verslechtering van de prognose tot gevolg. Dat gaat vooral op voor het gebruiken van programma’s als Scandisk, Checkdisk of fsck.
In practisch alle gevallen is data recovery mogelijk door specialisten, de prognose verschilt van geval tot geval.

Waaraan herken ik een headcrash?

Dikwijls kondigt een headcrash zich aan door ongewone geluiden uit de harde schijf: klikken, krassen, brommen of fluiten. Het kan ook zijn dat de harde schijf geen enkel geluid meer voortbrengt. Maar het gaat bij dergelijke symptomen niet altijd om een headcrash. Bovenden kunnen de symptomen verschillen per fabrikant.
Een Headcrash kan pas na het openen van de harde schijf in een cleanroom laboratorium door een bevoegde technicus vastgesteld worden.

Hoe herken ik schade aan de hardware?

Alarmsignalen zijn:
Abnormale geluiden
Stank
Foutmeldingen zoals:
“Fout bij Smartstatus”
“Dataverlies bij schrijven”
“Fout bij lezen”
“Schijf wordt in Bios niet herkend”

Welk risico loop ik bij een eigen data recovery poging?

Er bestaat het ernstige gevaar dat eigen pogingen slechts de schade vergroten. In de regel kan men ervan uitgaan dat een mislukte poging zelf de data terug te halen de schade met een veelvoud vergroot.
Dit gevaar doemt speciaal op bij:
kopiëren terwijl de schijf abnormale geluiden produceert
toepassen van Scandisk, Checkdisk of FSCK
ondeskundig vervangen van de elektronica
openen van de schijf buiten een cleanroom laboratorium
afkoelen van de schijf in de koelkast (vaak onterecht aanbevolen op het internet)
toepassen van software of het opnieuw opstarten van het systeem

Hoe kan ik zelf het risico inschatten van een poging om zelf een data recovery uit te voeren?

Zonder gedegen analyse is het risico niet in te schatten. Reeds telefonisch kunnen de technici van Attingo bepaalde defecten uitsluiten. Een gedegen prognose kunnen zij echter pas in ons laboratorium doen.

Hoe verzend ik een harde schijf voor data recovery?

Kijk op het aan dit thema gewijde deel van onze site: Verpakking.
Hier onze belangrijkste tips:
De harde schijf dient alleen door technisch geschoolde experts uitgebouwd te worden. Attingo staat je graag met raad bij.
Bij meerdere schijven moeten deze voor de uitbouw nauwkeurig genummerd en beschreven worden. Het moet duidelijk zijn welke schijf waar thuishoort.
De harde schijf dient verpakt te worden in antistatische folie. Speciaal antistatisch verpakkingsmateriaal is verkrijgbaar in IT-winkels. Attingo kan op aanvraag verpakkingsmateriaal ter beschikking stellen.
Vervolgens dient de schijf in het liefst twee met schuimrubber beklede dozen verpakt te worden.
Uw kostbare data kunnen nooit teveel beveiligd worden!

Wat zijn de kenmerken van dataverlies?

Abnormale geluiden (klikken, krassen, snorren, fluiten)
Stank
Schijf start en stopt vanzelf
Systeem werkt steeds langzamer
Bluescreen
Systeem slaat voortdurend op tilt
Typische error messages zoals “Error bij Smartstatus”, “Dataverlies bij schrijven”, “Error bij lezen” of “Schijf wordt niet herkend in Bios”
Bestanden kunnen niet worden geopend
Scandisk, ChkDisk of fsck wordt automatisch uitgevoerd
Data of bestanden verdwijnen
Cryptische tekens (bijvoorbeeld in bestandsnamen)

Ik heb een op mijn persoonlijke behoeften toegesneden RAID-systeem, kun je desalniettemin mijn data herstellen?

Ja! Attingo Data Recovery heeft alle gangbare controllers met betrekking tot reverse-engeneering-technologie onderzocht, hun algorithmen geanalyseerd en in eigen software geïmplementeerd. Op grond van onze jarenlange ervaring met RAID-systemen kunnen wij in praktisch alle gevallen data redden.

Is data recovery van vergrendelde of gecomprimeerde data mogelijk?

Het maakt niet uit of het wachtwoord bekend is of niet: Attingo kan in de meeste gevallen vergrendelde (bijv. SafeGuard Easy) of gecomprimeerde bijv. ZIP, GZ, Tar-Archief) data redden, zelfs in geval van hardware defecten.

Ik heb de PCB (printed circuit board) of lees- en schrijfkop van de harde schijf beschadigd, zijn de data verloren?

Nee. Attingo beschikt over meer dan 10.000 reserveonderdelen in een eigen opslag. Normaliter liggen de gangbare onderdelen voor een reparatie al bij ons in de opslag. Zo niet, dan bestellen wij deze.

Hoe lang duurt een data recovery?

De duur van een data recovery hangt af van twee factoren:
De haast van de klant
Bij High Priority Service werkt Attingo 24 uur, zeven dagen per week aan de oplossing van uw geval. Bij Standaard Service duurt het wat langer maar dat is financieel gunstiger. Kwalitatief is er tussen de verschillende varianten echter geen enkel verschil! Bij Attingo wordt elk geval met dezelfde zorg omringd.
De moeilijkheidsgraad van het geval
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Attingo een reserve-onderdeel niet bij de hand heeft, ondanks onze eigen opslag met meer dan 10.000 reserveonderdelen. In deze gevallen is de duur van de datarecovery mede afhankelijk van de leverbaarheid van het onderdeel.

Waarom is het zo belangrijk om over het juiste reserveonderdeel te beschikken? Waarom mag ik zelf geen onderdelen vervangen?

Helaas kan het bij harde schijven gebeuren dat onder een identiek modelnummer tientallen submodellen bestaan. Om deze te herkennen is ervaring, professionele know-how en omvangrijke research nodig. Daar komt nog bij dat dergelijke gegevens vaak niet eens bij de fabrikant bekend zijn. Toch moeten alle onderdelen precies met het defecte model overeenstemmen. Een verkeerd onderdeel kan schade aan de rest van de gegevensdrager toebrengen, respectievelijk de al bestaande schade aanzienlijk verergeren. Het wisselen van elektronische onderdelen kan bijvoorbeeld leiden tot een verlies van de zogenoemde adaptieve parameters op beide gegevensdragers. Hierna zijn beide gegevensdragers niet meer bereikbaar. Adaptieve parameters bevatten voor de individuele schijf bij de productie ingeschreven waarden (bijv. parameters van de schrijf-leeskoppen), zonder welke het in gebruik nemen van de gegevensdrager onmogelijk is. Vertrouw daarom je data liever toe aan de ervaren en professionele technici van Attingo Data Recovery.