Brand

RAID dataverlies door brand

Ook in geval van brandschade kunnen mediadragers middels een speciale procedure gerepareerd worden. Er zijn extreem hoge temperaturen nodig om de magnetisering van een mediadrager op te heffen. Deze temperatuur wordt bij een normale brand niet bereikt.

Datarecovery video bij brand

Meer video's staan op deze pagina

Brand veroorzaakt de volgende problemen het meest:

Wij komen allerlei gegevensdragers tegen met allerlei problemen, hiervan kunnen wij vrijwel altijd de oorzaak achterhalen. Brand veroorzaakt dan ook het meest:

Harde schijf maakt geluid

Harde schijf maakt geluid Elke harde schijf maakt geluid. Elke harde schijf maakt geluid. Als de…